Privacyverklaring

Wie zijn we?

Wij zijn een praktijk voor huidtherapie en ons site adres is: https://huidtherapieverdronkenoord.nl.

1. Hoe komt Huidtherapie Verdronkenoord aan uw gegevens?

Huidtherapie Verdronkenoord verwerkt persoons- en medische gegevens van u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie Verdronkenoord en/of omdat u deze zelf aan Huidtherapie Verdronkenoord verstrekt.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Huidtherapie Verdronkenoord?

De volgende persoonsgegevens kan Huidtherapie Verdronkenoord verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verwijzer/huisarts
 • Gegevens over uw zorgverzekeraar
 • Medische gegevens
 • Foto’s, meetgegevens m.b.t. het huidprobleem
 • Gegevens omtrent betaling en vergoedingen
 • Documenten zoals verwijzingen, machtigingen etc.

3. Waarom heeft Huidtherapie Verdronkenoord uw gegevens nodig?

Huidtherapie Verdronkenoord verwerkt uw gegevens voor:

 • Het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan;
 • Het kunnen opnemen van contact met u;
 • Het voeren van een financiële administratie;
 • De goede werking van de website;
 • De uitvoering van (anonieme) patiënttevredenheidsonderzoeken.

4. Hoe lang bewaart Huidtherapie Verdronkenoord uw gegevens?

Huidtherapie Verdronkenoord bewaart uw persoons- en medische gegevens. Op grond van de Wet behandeling geneeskundige overeenkomst (WBGO) zijn wij verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren.

5. Deelt Huidtherapie Verdronkenoord uw gegevens met anderen?

Huidtherapie Verdronkenoord verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden (zoals huisarts/verwijzer, (para)medische zorgverleners) indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Huidtherapie Verdronkenoord verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huidtherapie Verdronkenoord blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Huidtherapie Verdronkenoord worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Huidtherapie Verdronkenoord gebruikt deze informatie om de werking van haar website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

6.1 Cookies, of vergelijkbare technieken, die Huidtherapie Verdronkenoord gebruikt

Huidtherapie Verdronkenoord gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Huidtherapie Verdronkenoord gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Huidtherapie Verdronkenoord hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6.2 Google Analytics

Huidtherapie Verdronkenoord maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website(s) gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie Verdronkenoord heeft hier geen invloed op. Huidtherapie Verdronkenoord heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google-site.

6.3 Skinadmin

Huidtherapie Verdronkenoord werkt met Skinadmin, een digitaal patiëntendossier speciaal voor huidtherapeuten. In dit programma worden uw persoons- en medische gegevens opgeslagen en bijgewerkt. Skinadmin is als verwerker van grote hoeveelheden persoonsgegevens sinds 2017 NEN 7510 gecertificeerd en werkt met een ISMS (Information Security Management System). Dat betekent dat ze een beleid hebben waardoor ze in staat zijn hun informatiebeveiliging steeds te verbeteren.

7. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huidtherapie Verdronkenoord. Verder hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Huidtherapie Verdronkenoord een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Huidtherapie Verdronkenoord van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoongegevens sturen naar info@huidtherapieverdronkenoord.nl

8. Beveiliging

Huidtherapie Verdronkenoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Huidtherapie Verdronkenoord gebruikt Concrete5 om haar website veilig te houden. Daarnaast gebruikt Huidtherapie Verdronkenoord een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@huidtherapieverdronkenoord.nl.

9. Wie is verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens binnen Huidtherapie Verdronkenoord?

Svetlana Ivanova is bij Huidtherapie Verdronkenoord verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. De verantwoordelijke en iedereen die werkt bij Huidtherapie Verdronkenoord is verplicht tot geheimhouding. Deze verplichting vloeit voort uit het beroep van huidtherapeut en/of (arbeids)overeenkomst.

10. Wat zijn de contactgegevens van Huidtherapie Verdronkenoord?

 • Postadres:

Huidtherapie Verdronkenoord, t.a.v. S.A. Ivanova, Verdronkenoord 35A, 1811 BB Alkmaar

 • Vestigingsadres:

Verdronkenoord 35A, 1811 BB Alkmaar